Refund Policy

Eftersom foljare.se tillhandahåller icke-materiella oåterkalleliga varor utfärdar vi inte återbetalning när beställningen har lagts och produkten skickats. Som kund är du ansvarig för att förstå detta när du köper en artikel på vår webbplats. Vi inser dock att exceptionella omständigheter kan äga rum med avseende på karaktären på den produkt vi levererar.

Därför följer vi begäran om återbetalning av följande skäl: – Icke-leverans av tjänsten: i vissa fall är processhastigheten långsammare och det kan ta lite längre tid innan dina beställningar slutförs. I detta fall rekommenderar vi att du kontaktar oss för hjälp. Krav på icke-leverans måste lämnas in till vår supportavdelning skriftligen inom sju dagar från beställningsdatumet. Annars kommer kampanjen att betraktas som färdig. Vi kommer inte att respektera begäran om återbetalning när vi har meddelat kunder om möjliga förseningar innan du beställer (till exempel en varning på beställningssidan), i detta fall är beställningen på egen risk.

Produkt som inte beskrivs: sådana problem ska rapporteras till vår supportavdelning inom två dagar från inköpsdatumet. Tydliga bevis måste tillhandahållas som bevisar att den köpta produkten inte är som den beskrivs på webbplatsen. Klagomål som bara bygger på kundens falska förväntningar eller önskemål accepteras inte. Vårt supportteam är alltid redo att hjälpa dig och leverera högt professionellt stöd i tid. Tack för att du använder vår tjänst.